Πίκουλας Γεώργιος

Πίκουλας ΓεώργιοςM.D

Θεραπεία Ζεύγους, Συμβουλευτική Ψυχοθεραπεία, Συστημική Ψυχοθεραπεία, Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία, Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία
View Details

    Ο επιστημονικός μας συνεργάτης Ψυχολόγος Πίκουλας Γεώργιος πραγματοποιεί ατομική ψυχοθεραπεία ενηλίκων, με βάση την ψυχαναλυτική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.

    Τι είναι η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία;

    • Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία βασίζεται στην υπόθεση ότι τα συναισθήματα και η συμπεριφορά του ατόμου επηρεάζονται από διεργασίες και συγκρούσεις που συμβαίνουν στο ασυνείδητο του, για τις οποίες το άτομο δεν έχει πλήρη επίγνωση. Το ασυνείδητο επιτελεί καθοριστικό ρόλο στην λειτουργικότητα του ατόμου απέναντι σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις. Όταν όμως οι συγκρούσεις του ασυνειδήτου προκαλούν δυσκολίες και συμπτώματα, τότε είναι ωφέλιμο, μέσω της ψυχαναλυτικής , να έλθουν σε επαφή με το συνειδητό, ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατή η επεξεργασία και η επίλυσή τους.
    • Στα πλαίσια της Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας δίνεται στο άτομο η δυνατότητα να κατανοήσει τα συμπτώματα του και τις δυσκολίες που βιώνει στην καθημερινότητα του. Μέσω της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας το άτομο καθίσταται ικανό να συνεργάζεται αποτελεσματικά με το θεραπευτή για την εξάλειψη των συμπτωμάτων και των δυσλειτουργικών συμπεριφορών. Μείζονος σημασίας στην ψυχοθεραπεία ψυχαναλυτικής προσέγγισης, είναι η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ θεραπευόμενου και θεραπευτή, η οποία δημιουργεί ένα περιβάλλον ασφάλειας και εμπιστοσύνης.