Θεραπεία Ζεύγους

Θεραπεία Ζεύγους

Στο ξεκίνηµα µιας κοινής πορείας ζωής όλα τα νιόπαντρα ζευγάρια δεν επιθυµούν τίποτα παραπάνω από έναν επιτυχηµένο και ευτυχισµένο γάµο, όπου θα κυριαρχούν η αγάπη, ο αιώνιος έρωτας, ο αλληλοσεβασµός, η ειλικρίνεια, η αλληλοϋποστήριξη, η εµπιστοσύνη και ο ροµαντισµός. Πεποίθηση των περισσοτέρων είναι ότι η δική τους σχέση, ο δικός τους γάµος θα είναι διαφορετικός από των άλλων και ότι το µέλλον τους µαζί θα είναι αρµονικό. Η πραγµατικότητα όµως δηλώνει πως ο θεσµός του γάµου στις μέρες μας διέρχεται κρίση και ένα ποσοστό µεταξύ 40 και 50 τοις εκατό των γάµων είναι πιθανό να καταλήξουν σε διαζύγιο. Πολλοί σύζυγοι κάποια στιγµή αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα και τις συγκρούσεις του γάµου τους, συναισθήµατα όπως η απογοήτευση, η δυσαρέσκεια, η υπερένταση έρχονται στο προσκήνιο, οδηγούν σε δυσλειτουργικές συµπεριφορές και ο κάποτε ευτυχισµένος γάµος αρχίζει να καταρρέει. Από τη στιγµή που ο λόγος γίνεται για τη σχέση δύο ατόµων, είναι εµφανές ότι η συµπεριφορά του καθενός επηρεάζει και επηρεάζεται άµεσα από τον άλλο σύντροφο. Στα µεν ευτυχισµένα ζευγάρια, η επίδραση αυτή είναι σε γενικές γραµµές θετική οδηγώντας σε ενίσχυση των θετικών συµπεριφορών και από τις δύο πλευρές, ενώ στα δυστυχισµένα ζευγάρια επικρατεί η αρνητική ενίσχυση και η τιµωρία . Πολλοί είναι οι λόγοι που θα οδηγήσουν τελικά ένα ζευγάρι σε θεραπεία. Μπορεί να υφίστανται συχνοί και έντονοι τσακωµοί, να υπάρχει έλλειψη εγγύτητας µεταξύ των συντρόφων, απουσία ικανοποίησης του ενός από τον άλλον, προβλήµατα στην επικοινωνία ανάµεσά τους, σεξουαλικά προβλήµατα. Μπορεί, επίσης, να ζητήσουν θεραπεία για φανερά συµπτώµατα όπως το άγχος και η κατάθλιψη, ενώ το υποβόσκον πρόβληµα αφορά στη σχέση τους.
Η θεραπεία ζεύγους συνδέεται µε ορισµένες τεχνικές, οι οποίες βασίζονται στη γνωσικη συµπεριφορική και συστημική θεωρία και εφαρµόζονται σε προβλήµατα που προκαλούν συγκρούσεις και δυστυχία στο ζευγάρι. Βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή των τεχνικών αυτών είναι η δηµιουργία µιας σωστής και συνεργατικής θεραπευτικής σχέσης, στην οποία ο θεραπευτής αφού κατανοήσει ακριβώς ποιο είναι το πρόβληµα και ποιο το ζητούµενο, είναι σε θέση να εκπαιδεύσει το ζευγάρι σε κάποιες τεχνικές µε τρόπο ευέλικτο παρακολουθώντας πάντα τις ιδιαίτερες ανάγκες των δύο ατόµων.