Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία

Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία

Η υποστηρικτική ψυχοθεραπεία είναι μορφή ψυχολογικής υποστήριξης η οποία παρέχεται σε ένα άτομο, ζευγάρι , οικογένεια ή ομάδα ανθρώπων που βρίσκονται σε καταστάσεις κρίσης ή έντονων διακυμάνσεων της συναισθηματικής διάθεσης, μεταβάσεων και προκλήσεων στη ζωή τους.
Ορισμένες ενδεικτικές περιπτώσεις τέτοιων καταστάσεων είναι: η απώλεια αγαπημένου προσώπου, μια απρογραμμάτιστη εγκυμοσύνη, ένα ζευγάρι που καλείται να προβεί σε μία διακοπή κυήσεως για ιατρικούς λόγους, η διάγνωση μιας σοβαρής ασθένειας, μια σοβαρή οικογενειακή σύγκρουση, μια επικείμενη μετοίκηση ή μετανάστευση. Το θεραπευτικό έργο έχει το στόχο μέσα απο την την εγκαθίδρυση μιας θεραπευτικής σχέσης που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την γνησιότητα και την αποδοχή να υποστηρίξει το άτομο:
1. να εκφράσει τον τρόπο με τον οποίο βιώνει την κατάσταση,
2. να νιώσει ασφάλεια και
3. να λάβει εξατομικευμένη καθοδήγηση.
Στα πλαίσια της υποστηρικτικής ψυχοθεραπείας, το άτομο καθίσταται ικανό να εμπεριέξει την κατάσταση και να ανταπεξέλθει με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική του υγεία. Και, επιπρόσθετα, να συνθέσει τις απειλές και τις προκλήσεις σε ευκαιρία για ανάπτυξη, ωριμότητα και σοφία. Η υποστηρικτική ψυχοθεραπεία όπως τη περιγράφουμε εδώ είναι βραχείας διάρκειας. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο αν αποτελούσε το προοίμιο για μια περεταίρω συστηματική και σε βάθος ατομική ψυχοθεραπεία, όπου το ψυχοθεραπευτικό έργο επικεντρώνεται στην επίγνωση, ιδίως για τις περιπτώσεις εκείνες όπου η κρίση είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου τρόπου αντίληψης και λειτουργίας του ατόμου.